Warsztaty ekologiczne

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy , Opiekunowie
Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Niekonwencjonalnych „ Brafs” serdecznie zaprasza do organizowania
na terenie Państwa placówek w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym Warsztatów ekologicznych „ W krainie miodu” .
Dla szkół i przedszkoli należących do sieci placówek promujących zdrowie to doskonała forma zajęć wzbogacająca wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków
żywieniowych. Dla przedszkolaków i uczniów to ciekawa lekcja połączona z zabawą manualną, własnoręczne tworzenie świec z węzy pszczelej .
Warsztaty ekologiczne ” W krainie miodu”
Zajęcia dydaktyczno–manualne dla dzieci i młodzieży.
psorilax opinie
Zobacz opinie!
http://kulnaro.pl/psorilax-opinie-kompleksowe-podejscie-w-zwalczaniu-objawow-luszczycy/
Celem tych nietypowych zajęć jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zwierzątka, z którymi nie czujemy się zbyt związani emocjonalnie, a które mają ogromne znaczenia dla przyrody i człowieka - mowa o PSZCZÓŁKACH.
Naszym pragnieniem jest, by dzieci nauczyły się odnosić z szacunkiem do wszystkich istot żywych i poznali świat tych najbardziej popularnych w grupie owadów - PSZCZÓŁ oraz aby jak najczęściej spożywały produkty z półek „Zdrowa żywość”
Program warsztatów:
- Prelekcja na temat pszczelarstwa ( życie pszczół, rodzaje, wykonywana praca, ich zwyczaje i znaczenie w przyrodzie itp.)
- Zapoznanie się z przyrządami pszczelarza ( ubranie, dymka, ramka itp.)
- Miód (rodzaje, zastosowanie itp.)
- Apiterapia- leczenie za pomocą miodu i jego zastosowanie w chorobach
- Produkty wytworzone przez pszczoły ( pyłek, mleczko, węza, kit pszczeli)
- Węza pszczela jej znaczenie i zastosowanie
- Wyrabianie świec z węzy pszczelej - każdy uczestnik warsztatów będzie mógł spróbować sił w produkcji świec z węzy pszczelej i wykonane przez siebie świece będzie mógł zabrać do domu
- Prelekcja na temat zdrowego żywienia
zdrowe i skuteczne odchudzanie
Sprawdź!
http://kulnaro.pl/
Warsztaty ekologiczne” W krainie miodu”
to doskonała lekcja i zarazem zabawa niosąca za sobą wiele korzyści:
- Poszerzenie wiedzy na temat szeroko pojętego pszczelarstwa
- Umiejętność wyciszenia się i koncentracja w momencie tworzenia świec
- Bliski kontakt z produktem stworzonym przez naturę ( pszczoły)
F o r m a z a j ę ć :
rozmowa, pokaz, samodzielna praca dzieci i młodzieży/ zajęcia dostosowane indywidualnie do poszczególnych grup wiekowych /
M i e j s c e z a j ę ć :
Państwa placówka /przyjeżdżamy na miejsce w wyznaczonym wcześniej terminie/

A d r e s a c i :
przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych, wychowankowie Domów Kultury, świetlic środowiskowych itp.

Koszt warsztatów:
8 zł/ od osoby
6 zł/ od osoby- powyżej 50 uczestników
8 zł / od osoby powyżej 100 km od Wrocławia
Wystawiamy rachunki za przeprowadzone zajęcia.

.