Centrum Aktywnego Wypoczynku i

Sportów Niekonwencjonalych " Brafs" posiada :

Zaświadczenie nr 533/44/2012 o wpisie do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych prowadzonych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Ubezpieczenie nr 01.074.114 na rzecz Uczestników w związku z działalnością wykonywaną przez Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych wydaną na AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

 

CEIDG

 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

ECOSLIM koktajl
Zajrzyj do nas!
http://www.zielonysklep.eu/ecoslim-poczworna-moc-w-walce-z-nadwaga/